Der er babysalmesang hver torsdag kl. 10.30.

Tilmelding sker til Mie Bauer på telefon 23483625 eller mail: mie@emdrupkirke.dk.

Hvis du vil vide mere, kan du også kontakte Mie. Mie er barselsvikar for Maria Drejer.

Hver gang er der 35-40 min. program og derefter kaffe på kanden samt god tid til hyggesnak.

Babysalmesang er for babyer i alderen ca. 2-10 måneder med en voksen.  

Babysalmesang taler til alle sanser gennem sange, bevægelse, gestik og lyde. Det er en måde at berige samværet mellem barn og forælder på, og gøre brug af vores enestående danske sang- og salmeskat.     

Hver gang hilser vi på hinanden gennem musik, synger, danser, lytter og sanser.

Vi vil også benytte os af kirkerummet med dets særlige ro og stemning.