Udgivet fre d. 16. dec 2016, kl. 11:29
Henrik List Nissen: 53 år og produktspecialist. Jeg har været medlem af menighedsrådet i tolv år og formand i otte år. Det er mit store ønske, at Emdrup Kirke må være en åben og kendt kirke i lokalområdet for alle uanset alder eller baggrund. Desuden ønsker jeg, at Emdrup Kirke er et væsentligt aktiv i dansk kirkepolitik.
Margrethe Winther-Nielsen: R and D Program Manager, PhD, 63 år. Jeg har været aktiv i menighedsrådsarbejdet i Emdrup i 23 år og var næstformand i den seneste fire-årige periode. Jeg har også haft opgaven som formand i en periode på 8 år og har været i provstiudvalget i 4 år. Jeg er medlem af Københavns stiftsråd på 12. år (næstformand) og formand for Københavns Distriktsforening af Menighedsråd. Min familie og jeg har haft tilknytning til Emdrup Kirke i en lang årrække. Vi har her mødt stor imødekommenhed og en god forkyndelse, som jeg gerne fortsat ser som en del af kirkens image.
Lissi Gaarn-Larsen, 63 år, gift på 39 år. Har 3 børn og 3 svigerbørn samt 6 børnebørn. Arbejdet som sygeplejerske, nu efterlønner. Har været medlem af menighedsrådet i 2 perioder og glæder mig til at være med i endnu en periode. Har været kontaktperson for personalet i flere år og syntes det er en spændende opgave. Jeg ønsker, at Emdrup kirke fortsat kan favne alle aldersgrupper og at forkyndelsen peger hen på Jesus Kristus.
Henrik Kofod Jensen: 49 år og arbejder i G4S. Jeg har kommet i kirken i 8 år og været i menighedsrådet i 4 år. Jeg ønsker at vi som kirke må tale til alle aldersgrupper i vores forskellige livssituationer.
Morten Mølgaard Schmidt: 25 år, gift og et lille år fra at kunne kalde mig tømrersvend, for så at studere til ingeniør. Jeg er kommet i Emdrup kirke i 3½ år og er ny mand i menighedsrådet. Jeg ønsker at kirkens menighed må se styrken i fællesskabet, både åndeligt og medmenneskeligt.
Sarah Strøm: 23 år, læser til bygningsingeniør på 5. semester på DTU. Jeg er ny i menighedsrådet og er kommet i Emdrup kirke i to år. Jeg ønsker, at kirken må være mangfoldig, og at nye og interesserede mennesker vil blive taget godt imod i Emdrup kirke og opleve en levende menighed, der har øjnene rettet mod Gud og hinanden.
Steen Hjelmblink: Jeg er 73 år, cand. jur. gift med Christel og har arbejdet 25 år for EU-Domstolen. Som pensionist tog jeg en teologisk uddannelse. Er medlem af Provstiudvalget og har været suppleant til menighedsrådet.
Kategorier Div. nyheder