Udgivet ons d. 20. maj 2020, kl. 13:42

Så kan vi igen byde hinanden velkommen til gudstjeneste o.a. i Emdrup Kirke. Det glæder vi os over. Der er også kirkeskov til gudstjenesterne for spirer samt grene og kviste sammen. Gudstjenesten bliver som vi plejer – og så alligevel ikke helt. Alting skal ske sundhedsmæssigt forsvarligt, og en række regler og retningslinjer skal følges.

I praksis betyder det følgende:

  • For at undgå smittespredning hilser vi stadig ikke på hinanden med håndtryk eller knus.
  • Hold afstand. Vær særlig opmærksom på at holde afstand på mindst 1 meter ved ankomst og ved afslutning. Hold også afstand ved nadveren.
  • Når man kommer til kirken, må man uden for kirken ikke samle sig i grupper, fordi forsamlingsforbuddet fortsat gælder uden for kirken, også på kirkens grund. Det hele afgøres af, om mennesker forsamles "i samme ærinde". Så gælder forsamlingsforbuddet. Uanset hvor spredt folk står, vil de regnes som én forsamling med samme ærinde.
  • I våbenhuset skal alle spritte hænder ved ankomst. Der er sat dispensere op.
  • Garderoben må ikke anvendes, så evt. overtøj medbringes i kirkerummet.
  • Personalet anviser siddeplads for at sikre, at vi sidder med den korrekte afstand. Vi har indrettet kirkerummet, så det er muligt at opretholde 2 meters afstand, som er et krav, når der synges. Der er åbnet ind til menighedssalen for at få så mange pladser som muligt. Antallet er afhængigt af, hvor mange, som kommer fra samme husstand, fordi så må man sidde med normal afstand til hinanden.
  • Det maksimale antal kan derfor blive mellem 45 til 71 – alt efter sammensætning af deltagere. Vi vil gøre, hvad vi kan for at få så mange som muligt ind, men det kræver, at deltagerne er fleksible i forhold til placering. Vi har ikke mulighed for at give adgang til flere end det tilladte antal. Tak for forståelse og overbærenhed.
  • Det praktiske omkring nadveren introduceres under gudstjenesten, så vi tager hensyn til de sundhedsmæssige retningslinjer.
  • Der er ikke almindelig kirkekaffe Kristi Himmelfarts dag, men man er velkommen til at blive i kirkerummet og snakke samme i små grupper med behørig afstand. Vi overvejer om vi kan finde en model for kirkekaffe på et senere tidspunkt.
  • Husk, at når man forlader kirken, skal man ikke stille sig i grupper og snakke, men tage direkte afsted for ikke at komme i konflikt med forsamlingsforbuddet. Alle kirkegængerne betragtes som ét arrangement, så det hjælper ikke at stille sig i mindre grupper.

Alle disse regler er for vores allesammens tryghed.

Vi ser frem til igen at holde gudstjenester o.a. i Emdrup Kirke.

Kategorier Div. nyheder