Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Menighedsrådsmøde

Menighedsrådsmøde
27
OKT
Dato
Torsdag d. 27. oktober 2022, kl. 18:30

Der er offentlig adgang til menighedsrådsmødet. Tilhørere er velkomne til at følge mødet, men må ikke blande sig i debatten. Enkelte punkter kan behandles for lukkede døre.


Dagsorden til menighedsrådsmødet 27-10-2022 kl. 18:30 i Emdrup Kirke

1. Indledning og bøn

Godkendelse af dagsorden

2. Økonomi v. Christian Riis Bentzen og Benny Mogensen

- Kvartalsrapport til godkendelse (bilag 1)

- Økonomisk oversigt til orientering (bilag 2)

3. Bygninger og inventar v. Henrik Kofoed og Christian Riis Bentzen

- Planer for grønne tiltag relateret til jorder, energiforbrug, bygninger og drift i øvrigt. Gennemgang og drøftelse af klimatiltag mhp. beslutning om det videre forløb (bilag 3).

- Orientering om fælles provstitilbud på radonmålinger og energigennemgang (bilag 4a og 4b)

4. Grøn omstilling relateret til punktet ”mening” under klimatiltag v. Margrethe Winther-Nielsen

- Drøftelse af FUs oplæg og beslutning om det videre forløb (se bilag 3 pkt. 28 og 29).

5. Diakoniarbejdet v. Jóannis Fonsdal

- Drøftelse af oplæg fra menighedsplejen (bilag 5a og 5b)

- Drøftelse af henvendelse fra stiftskoordinator for social-etisk arbejde og beslutning vedr. tilbud om besøg og medlemskab (bilag 6)

6. Ansøgning fra MAF v. Jette Lange

- Orientering fra dialog med missionærpar.

7. Tre forslag fra Promissio v. Jóannis Fonsdal

- Drøftelse og beslutning om kirkens missionsengagement via Promissio (bilag 7a, 7b og 7c)

8. Siden sidst / meddelelser

- Svar på ansøgning om placering af gudstjenesteintroduktionen i højmessen (bilag 8a og 8b)

- Orientering om arbejdet blandt unge

- Orientering fra PU (referat fra PU-møde i bilag 9) v. Margrethe Winther-Nielsen

- Orientering fra Distriktsforening og Landsforening v. Margrethe Winther-Nielsen

- Indbydelse fra Stiftsadministrationen til åbent hus (bilag 10)

9. Eventuelt

10. Personaleforhold v. Jette Lange og Christian Riis Bentzen

(LUKKET/FORTROLIGT PUNKT)