Onsdag d. 23. oktober 2019, Kl. 18:30 til kl. 21:30

Menighedrådets møder er offentlige og enhver er velkommen til at overvære dem. Tilhørerne ikke må blande sig i debatten ved at tage ordet, komme med tilråb eller gestikuleren. Såfremt et punkt behandles fortroligt/for lukkede døre, skal tilhørerne forlade lokalet imens punktet behandles. 

Følgende sager behandles i udgangspunktet altid for lukkede døre: Sager vedrørende  enkeltpersoner, personalesager, sager vedrørende køb eller salg af fast ejendom, gennemgang af tilbud og indgåelse af kontrakter.

Dagsorden bliver offentliggjort her på siden nogle dage inden mødet.