Tirsdag d. 1. juni 2021, kl. 19:30

Skuespiller Paul Hüttel fremfører tekster fra de fire evangelier vekslende med, at organist Sven Verner Olsen spiller mindre orgelværker af Bach.

Teksterne handler om Jesu liv og gengives fortællende for at give en fornemmelse af, hvordan man i de allerældste menigheder genfortalte de bibelske hændelser – før de blev skrevet ned. Teksternes indhold bliver nærværende og vedkommende på en anden måde, end når de blot læses op.
Et af resultaterne af Luthers arbejde i 1500-tallet var oversættelsen af Bibelen til modersmålet. Den effekt, det gav, da evangeliernes beretning om Jesu liv kunne fortælles på et forståeligt sprog, vil vi gerne give et indtryk af.
Hertil kommer så Bachs musik, som er inspireret af både de lutherske salmer og de bibelske tekster – og som føjer sig ind imellem teksterne og uddyber dem. Man lytter til musikken på en anden måde, når man har den bibelske beretning i baghovedet – og teksterne bundfælder sig på en anden måde, når man hører musikken.


Pladsreservation

Coronarestriktionerne gør, at der maksimalt må komme 50 personer til koncerten. Du kan reservere plads her, så du er sikke på at komme ind.

Bach og Bibelen - bud til tiden